VOOR EEN EFFICIËNTE OVERHEID

Gaiser advies werkt er hard aan om overheden efficiënt en effectief te laten functioneren. Dat kan alleen door samen te werken.

Een volledig digitaal kantoor is nog altijd toekomst muziek. Maar iedereen kan nu al wel profiteren van digitale dossiers en geautomatiseerde processen.

Door de inzet van basisregistraties wordt de administratieve last verligt, tenminste als het goed ingericht is. Samen inrichten en implementeren we een structurele verbetering voor uw organisatie door de inzet van systeemkoppelingen en geautomatiseerde processen.

Een veranderingstraject doe je niet alleen. Door samen te werken naar een breed gedragen oplossing wordt de verandering in de hele organisatie gedragen. Door de collectieve inzet van alle betrokkenen wordt een verandering beter ingevoerd en zorgt voor blijvende verbetering.

Wat anderen over Gaiser zeggen

Ingrid van Schalen

Voor een last-minute klus deed ik een beroep op George, eerder hadden we nog niet samengewerkt. Voor een congres waar ik als keynote speaker zou spreken, had ik snel een goede presentatie nodig. George heeft op de meest onmogelijke uren in een heel hoog tempo de presentatie in Prezi vormgegeven. Daarbij liet hij niet na om ook met een schuin oog naar de inhoud, de logica van het verhaal te kijken. Hij heeft slimme opmerkingen, denkt snel en overleg is prettig en met humor. Fijn om mee samen te werken dus.

Mark Roelofsma

Ik heb met George samengewerkt aan een Europese aanbesteding voor de gemeente Amsterdam. George heeft vanuit zijn rol als projectleider deze aanbesteding begeleid. Dat begon met het inventariseren van de inkoopbehoefte en eindigde met het implementeren van de aangeboden oplossing. George is een zeer gedreven en professionele projectleider, en vanuit zijn intrinsieke interesse in zijn medemens was het bovendien erg plezierig om met George samen te werken. Ik kan George dan ook van harte aanbevelen.

Projectleider

Peter Amesz

Ik heb samen met George gewerkt voor de deelgemeente Hoogvliet. We hebben samen de projecten uitgevoerd voor de uitbesteding van de ICT en de implementatie van het DMS Decos. George is iemand die veel initiatief neemt, flexibel en snel inzetbaar is en rustig en goed communiceert. Mede door zijn inzet zijn de projecten goed afgerond.

Leo Schoor

We hebben George eerst ingehuurd om verschillende onderdelen uit het BAG-project uit te voeren. Het ging met name om het uitzoeken van gegevens en het aanvullen en corrigeren van gegevens in de verschillende databestanden. George heeft hierbij ook buitenom de directe taak extra dingen gedaan. Hij heeft onder andere verschillende andere betrokkenen geholpen met het uitvoeren van hun onderdeel van het project en geholpen om kennis te vergaren.
George vulde langzamerhand de rol van projectsecretaris in. Toen de projectleider werd gevraagd voor andere klussen hebben we zonder aarzeling George ingezet als projectleider. Hij heeft deze rol enthousiast en vakkundig uitgevoerd. Door zijn benadering hebben wij de aansluiting met minimaal maatwerk kunnen realiseren.
Voor nieuwe projecten met ICT raakvlakken huren we George weer graag in.

Over Gaiser

Er is altijd ruimte voor verbetering, en dat start bij jezelf, mag ik je daarbij helpen?

Ik werk voor overheden met een intrinsieke motivatie om deze te helpen verbeteren. Verbetering is nagenoeg altijd mogelijk, samen kijken we naar wat de mogelijkheden zijn, hoe het aan te pakken en te realiseren.

Hart voor de publieke zaak

Ik heb in diverse overheidsorganisaties planmatig zaakgericht werken en keteninformatisering geïmplementeerd en processen gestroomlijnd, voornamelijk door het creëren van draagvlak onder alle medewerkers in de organisatie. Dankzij een brede achtergrond bij overheden, van burgerzaken en facilitair tot sociale zaken en de rechtbank, kan ik me goed inleven in de specifieke uitdagingen van iedere afdeling waar een project impact op heeft om zodoende een passende aanpak te hanteren.

Twee decennia ervaring and counting

Inmiddels al ruim twintig jaar ervaring met het werken bij de overheid. In die periode heb ik gelukkig veel ervaring opgedaan en veel geleerd.

Een aanbesteding van miljoenen of een reorganisatie waarbij er een flinke krimp verwacht is hebben me laten zien dat er veel mogelijk is en werkelijkheid kan worden.